Borettslaget har et fellesvaskeri ved heisen i øverste kjelleretasje. Dette er hovedsakelig et tilbud til våre hybelbeboere, men kan benyttes av alle. For å ta i bruk vaskeriet, trenger du et vaskekort for betaling.

Booking
Fra 1.1. vil booking av fellesvaskeriet gjøres på nettet, og reservasjonstavlen tas ned.
Alle som bruker fellesvaskeriet skal booke tid.
http://skofabrikken.simplybook.it/

Å booke vasketid koster kr. 5 per gang. 

Husk at du fremdeles må betale for vasketid på www.deltager.no/skofabrikken og fylle på vaskekort på styrevaktene tirsdager mellom 1830 og 1900

Prisendring
Prisen per vask/tørk endres fra 1.1. til kr. 30. Grunnen til endringen er at kostnadene for fellesvaskeriet i dag ikke matcher utgiftene. 

Styret tar ikke imot kontanter!