Borettslaget er et samvirkeforetak som har til formål å gi andelseierne bruksrett til egen bolig i lagets eiendom og å drive virksomhet som står i sammenheng med denne.

Borettslaget består av 143 frittstående andelsleiligheter, fordelt på 1 bygning. 30 av leilighetene har hybeler tilknyttet for utleie.

Under utearealene er det garasje med parkeringsplasser over 4 plan som kan kjøpes med andelsleielighet. Det er også boder i garasjen.

Eiendommen har gårdsnummer 015 og bruksnummer 233 i Oslo kommune. Borettslaget er foretaksregisteret i Brønnøysund med organisasjonsnummer 988 424 587.

Styret: Borettslagets styre består av 5 faste medlemmer og 2 vara. Borettslaget har ingen ansatte.

Forretningsfører og revisjon: Oslo Bolig- og Sparelag – OBOS, Pb 6666, St. Olavs plass, 0129 Oslo.
Revisor er BDO Noraudit Oslo DA, Postboks 1704 Vika, 0121 Oslo.

Forsikring: Boligselskapets eiendommer er fullverdiforsikret i W. R. Berkley Insurance. Ved skadesaker skal henvedelse gjøres til styret. Privat innbo/eiendeler må forsikres ved egen polise.