Vi er mange som bor og trives i Borettslaget Den Norske Skofabrik. Med 143 leiligheter og 60 hybeler er vi tilsammen flere hundre mennesker som deler bygningen. Det er ikke vanskelig å bli kjent med naboer, i gangene eller i den hyggelige bakgården vår. 

I menyen finner du en rekke praktiske opplysninger som hjelper deg med spørsmål knyttet til å bo i borettslaget. I tillegg finnes oppslagstavle i hovedgangen for viktig informasjon fra styret eller vaktmester, som også kan benyttes av beboere.