Borettslaget har to typer konteinere som står i søppelhuset i bakgården, én for papp og én for restavfall. Oslo kommune har en egen gjenvinningsordning som baserer seg på at plastemballasje og matavfall skal leveres i egne hhv. blå og grønne poser, som du får gratis på Bunnpris. Disse posene skal kastes i samme konteiner som restavfall. Gjenvinningsstasjon for glass og metall i tillegg til Fretex, finnes i krysset mellom Alnafetgata og Konows gate.

Vi ber alle som bor her om å respektere at konteinerne er små, og at husholdningsavfall som er for stort for en vanlig bærepose skal leveres på gjenvinningsstasjonen. I tillegg pleier borettslaget å ha stående en større konteiner under dugnadshelgen i begynnelsen av mai. Ved å ikke overfylle konteinerne med avfall som ikke hører hjemme der, unngår vi problemer med lukt og skadedyr.