For andelseiere er det er tillatt å holde dyre så lenge dyreholdet ikke er til sjenanse for de øvrige beboerne. 

Dyrehold tillates kun etter søknad til styret og undertegning av borettslaget dyreholdserklæring. Ved dyrehold gjelder følgende bestemmelser:

  • Det forutsettes at eier av dyret er kjent med politivedtektene angående dyrehold.
  • Hunder skal føres i bånd innenfor borettslagets området
  • Eiere av utekatter oppfordres til å sterilisere/kastrere katten/e.
  • Eier av dyret skal straks fjerne ekskrementer som dyret måtte etterlate på eiendommen.
  • Dyr må holdes borte fra lekeplasser og sandkasser.

Merk at fellesarealer IKKE er luftegård for hunder og beboere som benytter den som luftegård vil bli bedt om å lufte hunden sin andre steder. Styret ber alle hundeeiere ta hensyn til dette da ikke alle er like trygge med hunder.